|
|
|
|
|
|
|
|
|

Düzenleyenler

KONGRE ve KURS KURULU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRK KAN VAKFI
TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ

ONURSAL BAŞKAN
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

ONUR KURULU
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ
Dr. M. Ertuğrul EĞİN
Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI
Prof. Dr. Kaya KILIÇTURGAY
Prof. Dr. Tekin KANRA
Prof. Dr. Şükrü CİN
Prof. Dr. Okan TÖRE
Prof. Dr. Türkiz GÜRSEL

BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut BAYIK

GENEL SEKRETER
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN

ÜYELER
Doç. Dr. Esra ALP KARAKOÇ
Uzm. Dr. Hüsnü ALTUNAY
Dr. S. Haldun BAL
Uzm. Dr. Rukiye BERKEM
Prof. Dr. Gürol EMEKDAŞ
Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN
Uzm. Dr. Reha MASATLI
Prof. Dr. Gülsüm ÖZET
Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK
Uzm. Dr. Nil Banu PELİT
Dr. N. Nuri SOLAZ
Prof. Dr. Rüçhan YAZAN SERTÖZ
Prof. Dr. İdil YENİCESU