|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Yazım Kuralları
- Özetler “online” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
- Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
- Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
- Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
- Sunum şekli Sözel, Poster ve Tercih Yok olarak seçilebilir.
- Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
- Özet metni (başlık, yazar ve kurum adları, tablolar hariç) 400 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
- “Online” bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
- Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
- Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
- Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.
- Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için:

LookUs Bilişim Ltd.
Bağdat Cad. 117/10 Feneryolu 34724 İstanbul
T:+90 (216) 372 6644/ F:+90 (216) 372 6648

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kabul - Ret Yanıtları
Göndermiş olduğunuz tüm özetlerin değerlendirme sonuçları, kabul veya ret biçiminde 13 Ekim 2014 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.